Algemene voorwaarden

Annulering en afmeldingen:
Ben je verhinderd, meld je dan uiterlijk 24 uur van tevoren af. Wanneer dit niet lukt, ben ik genoodzaakt de sessie/consultprijs volledig door te berekenen. Ik heb het recht afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor de opdracht niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

Betaling:
Betaling van de sessie vindt plaats door het voldoen van een per email verstuurde factuur na de eerste sessie. Bij het lichter leven traject wordt deze factuur voldaan na de 5de sessie.

In het geval van verzekerde zorg geschiedt dit uiteraard via de zorgverzekeraar.

Sessieduur:
De genoemde prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt. De meeste sessies nemen tussen de 90 en 120 minuten in beslag. De duur is afhankelijk van het doel en de voortgang tijdens de sessie.

Reguliere zorg:
Je komt bij mij voor een transformatief coachtraject, een lichter leven programma of een consult MDL-arts. Indien ik het noodzakelijk acht dat jouw klachten verdere diagnostiek behoeven, dan zal ik dit adviseren. De complementaire aanpak in de consulten als MDL-arts zijn geen vervanging van de behandeling of controles bij jouw medisch specialist in het ziekenhuis. Ik zal, indien ik dat nodig acht, na overleg met jou, overleggen met jouw hoofdbehandelaar. Ik ben niet verantwoordelijk voor de behandeling die door de reguliere behandelaar is ingezet.

Geen garantie mogelijk:
Geen enkel transformatie coach traject of lichter leven programma biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie. Geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut, coach of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Ik kan enkel garanderen dat ik mijn uiterste best doe om iedere cliënt te begeleiden en te inspireren. Een groot deel van het werk ligt bij de cliënt zelf.

Betwisting:
Met transformatief coaching behaal je schitterende resultaten, toch voorziet deze Algemene Voorwaarde van een betwistingsclausule. In geval van betwisting, dwz. onvrede van de cliënt over de gebruikte methoden is verhaal niet mogelijk. Immers, transformatief coaching is een samenwerking tussen de cliënt en de coach. Het resultaat is naast de inzet van de coach ook afhankelijk van de motivatie én de toewijding van de cliënt. Ook al voer ik mijn werk methodisch correct uit, en geef ik de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Verantwoording:
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deelname en doet op eigen risico mee aan een transformatief coach traject of lichter leven programma. Als deelnemer ben je voor een groot deel zelf verantwoordelijkheid voor het succes van het traject. Dit hangt namelijk af van toewijding, doen van thuiswerk, aanvaarden van suggesties

Privacybeleid:
Tijdens de sessie maak ik aantekeningen in het cliëntendossier over het verloop van de sessie. Dit dossier is uiteraard alleen inzichtelijk voor mij als arts, coach en voor jouw als cliënt.

Aanvaarding: 
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.