Verzekerde zorg

De specialistische zorg die ik als maag darm lever-arts bied, valt onder de verzekerde basiszorg. Voor verzekerde zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, klinisch psycholoog of medisch specialist. Zonder deze verwijzing mag ik geen verzekerde zorg verlenen en kan het zijn dat u de rekening zelf moet betalen. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, desondanks heeft u wel recht op vergoeding van uw zorgverzekeraar. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren naar het percentage vergoeding van de ‘niet gecontracteerde’ medisch specialistische zorg die valt onder de basisverzekering. Dit varieert van 65 tot 100 procent, afhankelijk van uw verzekering.

EIGEN RISICO

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering kan er dus sprake zijn van een eigen bijdrage aan een consult bij mij.

MET WELKE KLACHTEN KAN U DOORVERWEZEN WORDEN?

U kan verwezen worden voor chronisch, onverklaarde klachten waarvoor geen goede medische behandelbare of aanwijsbare oorzaak is gevonden. U kan niet voor dezelfde klacht bij 2 verschillende maag darm lever-artsen onder behandeling zijn. Dus een behandeltraject elders dient eerst afgesloten te zijn voordat u naar mij verwezen wordt. Daarop bestaat een uitzondering; in geval van chronische darmontstekingsziekten (Ziekte v Crohn of Colitis ulcerosa) mag u voor de reguliere controles en medicatie bij uw maag darm lever-arts onder behandeling zijn, terwijl u voor het complementaire deel een behandeltraject met mij aangaat.

WAT IS EEN DBC?

De geleverde zorg wordt gefinancierd/vergoed via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Dit is het totale traject vanaf de diagnose tot en met de (eventuele) behandeling. Diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs en een code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. De medische kosten zijn afhankelijk van de diagnose die ik als medisch specialist stel. Meer informatie kunt u vinden op www.nza.nl.

Tarieven

FACTURERING VERZEKERDE ZORG

U ontvangt via infomedics (www.infomedics.nl) een factuur voor mijn geleverde zorg. De betalingstermijn voor de factuur is 30 dagen. Deze factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar of wordt (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) via infomedics direct bij uw zorgverzekeraar geïnd. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Tarieven verzekerde zorg

De tarieven die in rekening worden gebracht, zijn of vastgesteld door de NZA (www.nza.nl) of afgeleid van tarieven van soortgelijke consulten in het vrije segment. Daarnaast zijn de tarieven o.a. afhankelijk van de intensiteit en duur van de consultaties en de zogenaamde “grouper” afgeleiden. Hieronder vindt u een tarieven overzicht die u een indicatie geeft over de mogelijk te verwachten kosten afhankelijk van uw zorgvraag.

Tarieven onverzekerde zorg

Het transformatief coaching:
200 euro excl btw per sessie (1.5-2 uur)

Het lichter leven coach traject:
2000 euro excl btw (20 coach uren)

Tarieven verzekerde zorg

1/2 polibezoeken

3/4 polibezoeken

>4 polibezoeken

Functionele dyspepsie

€ 375

€ 600

€ 700

Chronische buikpijn

€ 375

€ 600

€ 700

Prikkelbare darmsyndroom ± diverticulose

€ 375

€ 600

€ 700

(Onder)voeding

€ 375

€ 600

€ 700

Gastritis diversen

€ 375

€ 600

€ 700

Chronische obstipatie

€ 375

€ 600

€ 700

Morbus Crohn

€ 375

€ 600

€ 700

Colitis Ulcerosa

€ 375

€ 600

€ 700

Belconsult:
90 euro

Belconsult als vervanging van polibezoek:
375 euro

Screen to screen consult:
375 euro

“No show” beleid

Ik doe er alles aan om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Het komt wel eens voor dat mensen niet verschijnen voor een afspraak of hun afspraak te laat annuleren. Dit betekent dat andere bezoekers daardoor langer op hun afspraak moeten wachten. De tijd wordt zo niet efficiënt gebruikt en er worden onnodig veel kosten gemaakt. Daarom een dringend verzoek: wanneer u de afspraak onverhoopt niet door kan gaan, laat dat dan zo snel mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren weten.

Afzeggen kan alléén via info@doktermarieke.nl.

Indien u vergeet om afspraak te annuleren of je bent te laat met het annuleren van je afspraak, ben ik genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Indien de afspraak meer dan 24 uur van tevoren is afgezegd breng ik geen kosten in rekening. Ontvang ik het bericht via de e-mail te laat of verschijn je niet op de afspraak dan breng ik 100% van de gereserveerde tijd in rekening.
Deze zogenaamde “No Show” kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Alvast hartelijk dank voor je begrip.

AGB code praktijk STROOM is: 22227788
AGB code van Dokter Marieke als MDL arts is: 03102473